Analiza stylu malarskiego Alfonsa Muchy

Wizualizacje przedstawiają twórczość Alfonsa Muchy pod względem jej barw, nasycenia i jasności na przestrzeni lat,  w których tworzył. Każda z wizualizacji jest w postaci osi X (czas), Y (barwa, nasycenie, jasność). Wizualizacje usytuowane są w ten sposób, że w każdej z trzech grup pierwsza z nich obrazuje konkretne dzieła artysty , a kolejna przedstawia ten sam wykres, ale w celu większej przejrzystości obrazy zastępuje białymi punktami.

Wizualizacje liczą sobie po 115 prac artysty niestety nie jest to zbiór jego wszystkich prac.

Wizualizacja: Barwa

Wizualizacja: Nasycenie

(Na osi Y znajduje się zmienna charakteryzująca nasycenie obrazów. Im wyżej umieszczony jest dany obraz tym bardziej barwy na nim są nasycone)

Wizualizacja: Jasność

(Na osi Y znajduje się zmienna charakteryzująca jasność obrazów. Im wyżej umieszczony jest dany obraz tym jest jasniejszy)

Jak widać na powyżej załączonych wizualizacjach prace Alfonsa Muchy pomimo różniących je lat są podobne do siebie pod względem barwy, intensywności i jasności nie licząc niewielu wyjątków. Styl artysty jest silnie zunifikowany.

Zauważyć tez można, że najwięcej ze stworzonych prac powstała w okresie jego największej popularności w latach 1884-1904.

Roksany NowosielskLeave a Reply