Barwy, kolory, odcienie …. analiza obrazów Fridy Kahlo

Kolejny montaż obrazów Fridy – zbudowany tym razem na podstawie analizy jasności i nasycenia używanych przez nią barw. Obrazy na wszystkich wykresach ułożone są w sposób chronologiczny.

Pierwsza analiza dotyczy nasycenia kolorystycznego w jej twórczości.

W wyniku pomiaru nasycenia możemy zauważyć, że większość prac Fridy obfitowała w mocne i soczyste kolory. Wiąże się to z charakterystycznym stylem malarki – jej sposobem przelewania emocji i zdarzeń z życia na płótno. Jednakże możemy zaobserwować również kilka obrazów, które znajdują się na skraju wykresu. Są to czarno-białe szkice, oraz portrety – nie tylko swoje, ale i malowane na zamówienie, które powstały na samym początku jej artystycznego tworzenia. Zestawienie to świadczy o tym, że im bardziej emocjonalny stosunek do obrazu miała Frida – tym większe było jego nasycenie. Wyjątek stanowi obraz „Sen-Łóżko”, któremu nie można odmówić emocjonalności, ale który również jest na skraju wykresu. Przedstawia on Fridę i umiejscowiony nad nią szkielet trzymający kwiaty. Być może niewielkie nasycenie miało tu symbolizować pozbawienie życia, brak jego sensu.

Druga analiza dotyczy jasności jej obrazów

Jeśli spojrzymy na diagram przedstawiający średnią jasność w dziełach Fridy, zauważymy, iż w jej twórczości bardzo mało jest ciemnych obrazów- zaledwie kilkanaście. W większości są to autoportrety i portrety. Nasuwa się pytanie co spowodowało, że odbiegają od pozostałych? Daty ich powstania pokrywają się w większości z datami tragicznych wydarzeń z życia artystki, jakimi są poronienie i rozpad małżeństwa, więc najprawdopodobniej są one wyrazem bólu i cierpienia jaki przeżywała Frida. Czy jest to właściwa interpretacja nie dowiemy się niestety nigdy, gdyż malarka nie skomentowała tego faktu w swoich pamiętnikach. Pozostają nam jedynie domysły…


Autorzy projektu

Jagoda Kwiecień, Ewa Siembida, Agnieszka KuzioraLeave a Reply