Edward Hopper w poszukiwaniu ludzkiej samotności

Ukazując sztukę Hoppera miałyśmy na celu przestawienie jego zmagań w dotarciu do ideału tworzenia efektów świetlnych na płótnach. Światło na większości jego obrazów olejnych ma ogromne znaczenie, tworzy klimat, zdradza nastrój przedstawionych postaci i kształtuje je. Jednak główną tytułową ideą naszej pracy było pokazanie ludzkiej samotności, którą Hopper przedstawia mistrzowsko. Nazwałyśmy go malarzem poszukującym ludzkiej samotności i w jego zamieszczonych pracach widać to wyraźnie. Jest realistą niczego nie ukrywa, nie koloryzuje, to też chciałyśmy dowieść tworząc oś czasu jego życia i twórczości.


Timeline prezentuje życie i twórczość amerykańskiego realisty Edwarda Hoppera przedstawiającego na swych obrazach samotność człowieka w wielkim mieście. Przedstawiłyśmy artystyczne poszukiwania Hoppera od rozpoczęcia przez niego szkoły, podróże, prace ilustratora, grafiki, akwarele aż do śmierci, jego zainteresowanie efektami świetlnymi, zafascynowanie europejską sztuką, szczególnie impresjonistami. Przedstawienia ludzi samotnych, opuszczonych, zamyślonych, często błądzących bez celu po ulicach miast lub czekających na kogoś kto się nie pojawia.

Opis wizualizacji Kobiety i mężczyźni na obrazach.

Kolejna wizualizacja miała być dowodem potwierdzającym naszą tezę według której na obrazach Hoppera dominują kobiety i ludzka samotność, która towarzyszyła mu przez całą twórczość objawia się głownie w kobiecej postaci. Podjęłyśmy ten temat w jednym z postów na blogu i kontynuujemy go na przedstawionym wykresie. Wyraźnie widoczna jest różnica ilościowa kobiet i mężczyzn przedstawionych na wielu płótnach artysty.

Kobiety fascynowały artystę od początku twórczości, nasiliło się to gdy poznał przyszłą żonę Jo, była jedyna kobietą w jego życiu ale pojawia się na jego płótnach pod wieloma różnymi postaciami, co Hopper przez to wyraża wybierając swoją żonę na jedyną modelkę i przedstawiając ją często jako kogoś innego możemy tylko przypuszczać. Ale jak w całej twórczości na pewno związane było to z samotnością, samotnością każdego człowieka nawet tego pozornie z kimś związanego.

Opis wizualizacji przedstawiającej ilość postaci na obrazach artysty.

Analizie poddane zostały obrazy w kategoriach wyznaczanych przez ilość postaci na obrazie: jedna postać, para, grupa oraz brak postaci. Jak widać dominują obrazy przedstawiające tylko jedną postać.

Jest to dowód potwierdzający teorię tego projektu, jakoby Hopper odzwierciedlał na swych obrazach samotność. Pozostałe trzy kategorii rozłożyły się niemal po równo – około 14 procent obrazów przedstawiających grupę i bez postaci, oraz 18 procent obrazów przedstawiających pary. Jednakowoż warto zauważyć, iż nawet w obrazach przedstawiających pary i grupy odczucie alienacji było podkreślane przez artystę.

Opis wizualizacji przedstawiającej ilość obrazów na dekadę, tworzonych przez Hoppera.

Wizualizacja przedstawia poziomy wykres prezentujący wzrosty i spadki artystycznej aktywności Hoppera. Dzięki temu możemy wywnioskować, iż w okresach dobrego samopoczucia i pomyślności w życiu osobistym tworzył znacznie więcej obrazów, niż w latach, gdy przechodził przez poważne problemy osobiste.

I tak na przykład w okresie gdy poznał swoją przyszłą żonę i ożenił się malował znacznie więcej obrazów, o pogodniejszej kolorystyce, często przedstawiających otwarte okna i ukochaną. W okresie kryzysu ich małżeństwa malował mniej obrazów, przedstawiając nieszczęśliwe pary i puste przestrzenie.

Podsumowanie projektu
Celem tego projektu było wykazanie w sztuce Edwarda Hoppera tematyki samotności człowieka wobec świata i ludzi. Wychodząc od analiz i interpretacji jego obrazów, dotarłyśmy do przekonania, iż Hopper w całej swej twórczości wyrażał silne poczucie osamotnienia i alienacji. Narzędziem do ukazywania tego stały się dla niego światło, symbol okna oraz przestrzeń miejska. Poprzez wątki biograficzne dotarłyśmy do podłoża jego obsesji samotności. Zwróciłyśmy uwagę na uderzające obrazowanie rzeczywistości przy równie mocnym wrażeniu, że tę rzeczywistość nieustająco ktoś podważa. Obrazy Hoppera, będące odzwierciedleniem jego uczuć, warte są obserwacji i refleksji. Mamy nadzieje, że nasza praca przybliżyła wam twórczość tego artysty.

Bibliografia:

1. Seria klasycy sztuki- Hopper
2. 1000 obrazów, które warto w życiu zobaczyć pod red. Stephena Farthing’a
3. R.G.Rennen, Edward Hopper 1882-1967, Przetwarzanie rzeczywistości
4. E.Levin, Edward Hopper. New York, 1984.
5. María Bolaños Atienza: Jak czytać sztukę. – Warszawa 2004

Opis wizualizacji porównawczej Hoppera i George Bellows’a od 1900 do 2000 roku.

Wizualizacja prezentuje porównanie popularności twórczości Hoppera z twórczością innego malarza amerykańskiego z tego samego okresu – Georga Bellows’a. Prezentacja ukazuje wzrosty i spadki popularności obu malarzy w okresie od początku ich twórczości do końca wieku XX. Warto zauważyć, iż od 1910 roku aż do końca lat siedemdziesiątych to Bellows był bardziej popularnym malarzem niż Hopper. Obaj artyści urodzili się w tym samym roku, i obu klasyfikuje się jako realistów. Bellows zmarł już w 1925 roku, przy czym cieszył się już za życia dużym poważaniem w świecie sztuki. Od 1919 roku nauczał w Art Institute of Chicago. Zwłaszcza po jego śmierci zainteresowanie jego sztuką mocno wzrosło.

Hopper natomiast od początku swojej działalności artystycznej wyraźnie odcinał się od wszystkich nurtów i tendencji w sztuce, wyraźnie podkreślając swoją indywidualność.

Popularność Hoppera wyraźnie rośnie z początkiem lat osiemdziesiątych. Dzieje się tak dziesięć lat po śmierci artysty. W 1980 roku odbył się przełomowy pokaz obrazów Edwarda Hoppera w Whitney Museum of American Art. Ekspozycja odwiedziła Londyn, Düsseldorfie i Amsterdam, a także San Francisco i Chicago. Po raz pierwszy w historii prezentowano olejne obrazy Hoppera wraz z badaniami i analizami tych prac. To był początek popularności Hoppera w Europie i wpłynął rozpowszechnienie jego sztuki na całym świecie. Jak widać tendencja wzrostowa dla jego sztuki utrzymywała się niemal bez zmian do końca wieku.Czyli główne tematy naszych badań to:

    • Hopper mistrz światła- badanie wpływu efektów świetlnych na przedstawione postaci.
  • Hopper poszukiwacz ludzkiej samotności
  • Hopper realista w wielkim mieście


Blog poświęcony Edwardowi Hopperowi artyście poszukującego ludzkiej samotności w wielkiej miejskiej metropolii. Przy tworzeniu bloga również, tak jak i w całym naszym projekcie przyświecała nam idea udowodnienia że Edward Hopper słusznie został przez nas nazwany ,,poszukiwaczem ludzkiej samotności”. Wychodząc w pierwszym wpisie od analizy jego najsłynniejszego obrazu pt. ,,Nocni włóczędzy” rozpoczynamy podróż poprzez jego życie, twórczość, duchowe związki z impresjonistami, dochodzimy do samotności tak często przez niego ukazywanej. Pokazujemy jak przedstawił ,,samotność we dwoje” a także samotność przy oknie, które staje się miejscem spojrzenia na świat i na przestrzeń miasta, której bohaterowie obrazów tak się obawiają i w której czują się bardzo samotni. W kolejnych wpisach przedstawiamy kolejny aspekt naszych badań, czyli światło na obrazach Hoppera. Ostatni jak dotychczas wpis poświęcamy kolejny raz samotności, wysuwając tezę że ma ona na obrazach Edwarda Hoppera postać kobiety. Zapraszamy na bloga aby dowiedzieć się dlaczego


Autorzy:
Brygida Kesler,
Marlena Sobczak


Leave a Reply