Salvador Dali – Człowiek Renesansu

Poprzez udział w projekcie pragniemy przybliżyć sylwetkę Salvadora Dali jak człowieka wszechstronnego, o różnorodnych zainteresowaniach, porównywalnego do Człowieka Renesansu.

Jako studenci kulturoznawstwa staramy się spojrzeć na jego życie i twórczość wieloaspektowo. Pragniemy aby nasze wizualizacje pomogły w zrozumieniu twórczości Salvadora i w analizie jego osoby.

Poprzez swoją pracę chcemy nakłonić współczesnego człowieka aby SPOJRZAŁ INACZEJ, ZOBACZYŁ WIĘCEJ.

Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z wizualizacjami!


Oto wizualizacja jego najsłynniejszych wypowiedzi:

http://www.wordle.net/show/wrdl/5355673/Dali_o_sobie

Główne tematy naszych badań:

- Najważniejsze fakty z życia Salvadora Dali
- Popularność Salvadora wśród innych surrealistów
- Ilość prac wykonanych w poszczególnych latach
- Tytuły prac Salvadora Dali

Wizualizacja 1

Wizualizacja ukazuje słowa tytułowe obrazów Salvadora Dali, których wielkość bezpośrednio koresponduje z częstotliwością ich występowania w dziełach malarza. Można łatwo zauważyć, że wiele spośród nich to słowa o wiele bardziej funkcjonalne niż opisujące treści obrazów. Znajdziemy więc wśród nich słowa takie jak “Untitled” (Bez tytułu), gdyż artysta wielu ze swoich dzieł nigdy nie nadał tytułu. Równie popularnym słowem jest “Unfinished” (niedokończone) gdyż takich obrazów również niestety powstało wiele.
Jednakże odnajdziemy tam również słowa opisujące ogólny charakter powstałych dzieł takie jak: “Landscape” (krajobraz) czy “Portrait” (portret). Tego typu malarstwa – sławny Hiszpan – stworzył zdecydowanie najwięcej, jednakże żadne z tych słów nie jest najczęściej występującym w tytułach jego obrazów. Najbardziej bowiem popularne było słowo “Study” (studium) co jest niezwykle znamienne. Nie od dziś wiadomo, że wielcy artyści większość swojego czasu spędzają nie na prostym tworzeniu, a na poszukiwaniu, badaniu i ulepszaniu swojej sztuki, z tego to właśnie powodu słowo “Studium” występujące tak często najlepiej oddaje osobowość artysty.
Również wartym odnotowania słowem jest nazwisko innego wielkiego artysty Hiszpanii Diego Velazqueza, co dobitnie udowadnia, że Dali inspirował się w wielkim stopniu jego sztuką.

Wizualizacja 2:

Wizualizacja ukazuje ile dzieł plastycznych stworzył Salvador Dali w poszczególnych okresach swojej twórczości, co w zestawieniu z jego biografią pozwala nam lepiej poznać jego inspiracje i tematy twórczości. Już na pierwszy rzut oka jasnym staje się, że Dali swój najlepszy okres artystyczny przeżywał w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Ten fakt pozwala nam przypuszczać, że chociaż artysta rzadko w swoich obrazach ukazywał wojnę to jego szczególnie wzmożony tryb pracy w latach trzydziestych mógł być bezpośrednim wynikiem Hiszpańskiej Wojny Domowej. Wiemy również, że w 1929 roku Dali poznał swoją wieloletnią muzę Galę. Nie można więc również umniejszać znaczenia romantycznych uniesień i artystycznego natchnienia. Jednakże pewnym jest, że Wojna która wybuchła w ojczyźnie artysty w 36 roku wywarła na nim wielkie piętno i ogromnie wpłynęła na jego twórczość. Sam Dali mówił, że jest to preludium do wojny o wiele większej i okrutniejszej. Jak wiemy dziś nie mylił się. Po 40 roku intensywność jego pracy artystycznej stopniowo malała i nie wzrosła już nigdy do takiego stopnia. jak w latach trzydziestych.

Wizualizacja 3:

Jest to porównanie popularności występowania najbardziej znanych nazwisk malarzy surrealistycznych w książkach i prasie naukowej. Z wykresu dość jasno wynika, że dwóch z nich to jest Salvador Dali i Max Ernst zdecydowanie wiodą prym. Najbardziej interesującą zależnością jest zdecydowany wzrost popularności obydwu malarzy w okresie lat 30 i 40 XX wieku. Z Porównania wynika, że Salvador Dali odnotował znaczny wzrost popularności wcześniej niż Max Ernst. Co więcej gdy Max Ernst stawał się popularniejszy w okolicy roku 1940 Salvador Dali zaczął tracić popularność. Może to wynikać z sytuacji politycznej Europy tamtego okresu. Paradoksalnie wojny powodują zazwyczaj wzrost zainteresowania sztuką kraju w którym mają miejsce. Tę tendencje łatwo zauważyć na przedstawionym wykresie. Salvador Dali, który był Hiszpanem osiągną apogeum popularności w latach 36 – 39 to jest podczas trwania Hiszpańskiej Wojny Domowej, zaś Max Ernst – Niemiec zaczął stawać się popularny po wybuchu II Wojny Światowej. Koniec końców, jednak wykres Salvadora Dali ma mniej wahań co świadczyłoby o dużym zainteresowaniu artystą niezależnie od sytuacji geopolitycznej na świecie – jest to prawdopodobnie spowodowane jego zaskakującą osobowością oraz przeróżnymi dziwactwami, którymi od zawsze zaskarbiał sobie szerokie audytorium.

Wizualizacja najsłynniejszych cytatów artysty:

Cytaty użyte w wizualizacji:

Czy jestem pyszny? Pysznię się paradą pychy, którą urządza we mnie geniusz.
Jedyną różnicą między mną a wariatem jest to, że wariat uważa, że nim nie jest, a ja wiem, że nim jestem.
Już od najmłodszych lat mój spaczony charakter mówi mi, że jestem inny niż ogół śmiertelników. Tu również odnoszę sukcesy.
Jestem siedliskiem geniuszu.
Jestem w stanie permanentnej erekcji intelektualnej.
Jedyna różnica między mną a surrealistami jest taka, że to właśnie ja jestem prawdziwym surrealistą.
Każdego ranka kiedy się budzę, doświadczam niespotykanego zachwytu – zachwytu bycia Salvadorem Dalí – i zadaję sobie pytanie, „jakiej wspaniałej rzeczy dokona dziś Salvador Dalí?”
Kocham Galę bardziej niż matkę, bardziej niż ojca, bardziej niż Picassa, a nawet bardziej niż pieniądze.
Moje emocje mają doskonałą formę continnum czteropośladkowego, są delikatne niczym sama materia wszechświata.
Mogę udowodnić, że zdolny jestem w tej chwili bez mrugnięcia przyjąć pięćdziesiąt tysięcy dolarów.
Nie biorę narkotyków – sam jestem narkotykiem.
Salvadorze Dalí, teraz wiesz, że jeśli grasz geniusza, stajesz się nim.
Skromność właściwie nie jest moją specjalnością.
Surrealizm to ja.
W wieku sześciu lat chciałem zostać kucharką. Kiedy miałem siedem – Napoleonem. Odtąd moja ambicja nie przestawała rosnąć, podobnie jak moja mania wielkości. Gdy miałem lat piętnaście, chciałem być Dalim i zostałem nim.


Poniższy blog przedstawia różne aspekty życia i twórczości Salvadora Dali. W kolejnych postach przedstawiłyśmy sylwetkę artysty nakreślając zarówno biografię malarza jak i jego twórczość, zawierając inspirację innymi postaciami, czy też prądami artystycznymi. Ponadto zamieściliśmy zdjęcia rzeczy codziennego użytku z motywami prac Salvadora Dali jako przykład przenikania sztuki do codziennego życia.


Autorzy:
Olga Pikul
Małgorzata Panasiuk
Jarosław Olejniczak
Piotr Kowalik


Leave a Reply