William Blake.Obrazy

Przyglądając się wycinkom z prac William’a Blake’a zauważyć możemy kilka tendencji. Wyraźnie widać, że żywa, ciepła kolorystyka wczesnej twórczości z latami stopniowo ustępowała chłodniejszym, kremowym tonom. Kontrasty ulegały monochromatyczności. Na tle całości wyraźnie odznaczają się cykle ilustracji utrzymane w podobnej gamie barwnej.

Observing straps cut off William Blake’s works we can perceive several tendencies. We can note that vivid, warm colours, dominant in early works, through the years, changed to colder cream tones. Contrasts to monochrome. Among the whole the series of illustrations are distinctlyvisible due to their similar colour range.

Rafał PotoniecLeave a Reply